1. Universiti Malaya (UM)
  2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  3. Universiti Sains Malaysia (USM)
  4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
  5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  6. Universiti Malaysia Sarawak (Unimas)
  7. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  8. Univeriti Teknologi Mara (UiTM)
  9. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
  10. Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)
Advertisements