Akta 173 adalah akta yang menggariskan tentang penubuhan Universiti Teknologi Malaysia.

Advertisements